Poveljstvo

Poveljstvo je pomožni strokovno – operativni organ, ki pomaga Poveljniku pri vodenju in opravljanju strokovno – operativnih nalog in Upravnemu odboru svetuje pri vodenju na področju operative. Izvoli ga Občni zbor na predlog Poveljnika. Delo Poveljstva vodi Poveljnik.

Trenutni sestav je sledeč:

  • Poveljnik: Andrej Štefančič,
  • Namestnik poveljnika: Jure Gjuras,
  • Podpoveljnik: Benjamin Štefančič.

Ostali člani:

  • Pomočnik poveljnika za naprave za zaščito dihal: Benjamin Štefančič,
  • Pomočnik poveljnika za radijske zveze: Aljaž Arnšek,
  • Pomočnik poveljnika za prvo pomoč: Klemen Kokol,
  • Orodjar: Kristjan Močnik,
  • Glavni strojnik: Matjaž Šuper.
Fotografija prikazuje člane Poveljstva v letu 2021 (nepopolno).

You may also like...