Upravni in Nadzorni odbor

Upravni odbor

Upravni odbor sestavljajo predsednik, namestnik predsednika, poveljnik, predstavnik mladih in devet članov. Voli ga kot listo Občni zbor. Njegova naloga je vodenje PGD (ob pomoči ostalih organov).

Trenutni sestav je sledeč:

 • Predsednik: Matic Krajšek,
 • Namestnik predsednika: Nejc Planinšek,
 • Poveljnik: Branko Novak,
 • Tajnik: Tatjana Ozvaldič,
 • Blagajnik: Verica Štefančič,
 • Predstavnik mladih: Mateja Kundih.

Ostali člani:

 • Janko Grobelnik (predsednik komisije za veterane),
 • Veronika Novak (predsednik komisije za članice),
 • Pavelj Vozelj (predsednik mladinske komisije),
 • Andrej Štefančič,
 • Dejan Stančevič,
 • Matjaž Šuper,
 • Benjamin Štefančič.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor sestavljajo predsednik Nadzornega odbora in pa dva člana, ki jih izvoli Občni zbor. Njegova naloga je nadzor nad zakonitostjo poslovanja.

Trenutni sestav je sledeč:

 • Mateja Obreza,
 • Matjaž Hlupič,
 • Natalija Verdel.
Upravni odbor
Fotografija prikazuje člane Upravnega in Nadzornega odbora v letu 2021 (nepopolno), trenutni sestav je malo spremenjen.

You may also like...