Člani, ki so bistveno pripomogli k razvoju

Miran Grebovšek

Miran Grebovšek se je rodil 21.6.1968 v Celju. Po izobrazbi je dosegel 4. stopnjo in je po poklicu prodajalec. V prostovoljno gasilsko društvo Velika Pirešica je vstopil 21.2.1985. Leta 1994 je naredil tečaj za...

Janko Grobelnik

Janko Grobelnik, rojen 31.1 1952, stanujoč Železno 14 je vstopil v gasilsko organizacijo leta 1983, opravil je tečaj za gasilca, nato leta 1985 za vodjo skupin, 1996 za vodjo enot, opravil je tudi tečaj...

ODLIKOVANJE ZA POSEBNE ZASLUGE

Odlikovanje za posebne zasluge je izdelano iz posebne zlitine ter ima obliko stisnjenega kroga s premerom 40 mm in debeline 3 mm. Rob, širine 8 mm, je stiliziran z reliefno oblikovanimi lipovimi listi. Spodaj je na stiliziranem rdečem traku, izdelanem v emajlu, napis »Na pomoč!«. V sredini odlikovanja sta stilizirani obris Triglava v modrem emajlu in bela čelada, na levi strani rdeča plamenica, na desni pa gasilska sekirica v beli barvi. Odlikovanje je pozlačeno. Na hrbtni strani odlikovanja je napis »Gasilska zveza Slovenije«. Pripeto je na traku zlato rumene barve.


Odlikovanje za posebne zasluge se podeljuje članom gasilske organizacije in organizacijam za posebej uspešno delo pri krepitvi gasilske organizacije ter za izredno delo na področju drugih gasilskih nalog v preventivi, operativi, vzgoji in usposabljanju, delu z mladimi, oziroma za druge uspešno opravljene naloge v gasilskih organizacijah, ki prispevajo k uspešnejšemu razvoju in napredku gasilstva v Sloveniji. Odlikovanje za posebne zasluge se podeljuje tudi za uspešno izvedbo pomembnih akcij v gasilski dejavnosti ter za izvedene aktivnosti ob večjih naravnih nesrečah. Odlikovanje se podeljuje tudi drugim osebam, ki so z izrednim delom odločilno pripomogle k napredku in ugledu gasilstva ter požarnega varstva.

Za člana gasilske organizacije je pogoj za prejem odlikovanja, da je predhodno že prejel gasilsko
odlikovanje I. stopnje oz. gasilsko plamenico I. stopnje

Na tej strani so prikazani člani, ki jim je bilo podeljeno odlikovanje za posebne zasluge s strani Gasilske zveze Slovenije.

You may also like...