Predsednik in poveljnik

Predsednik

PGD zastopa predsednik PGD. Ta v imenu PGD sklepa obligacijska razmerja ter podpisuje vse listine, s katrimi PGD nastopa do svojih članov oziroma do drugih fizičnih in pravnih oseb. Trenutni predsednik PGD je Matic Krajšek.

Predsednik PGD, Matic Krajšek

Poveljnik

Poveljnik je strokovno-operativni vodja PGD za izvajanje nalog gasilske službe. Izpolnjevati mora pogoje, ki jih določajo Pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev. Trenutni poveljnik PGD je Andrej Štefančič.

Poveljnik PGD, Andrej Štefančič.

You may also like...