Vodstvo skozi čas

PREDSEDNIKI:

Čretnik Franjo1930 – 1953
Rizmal Franjo1953 – 1954
Turnšek Jakob1954 – 1974
Štefančič Anton1974 – 1976
Podbornik Ivan1976 – 1980
Štefančič Daniel1980 – 1984
Grobelnik Emil1984 – 1993
Štajner Rudi1993 – 1997
Štefančič Daniel1998 – 2005
Grebovšek Miran2005 – 2020
Krajšek Matic2020 – zdaj
Tabela prikazuje predsednike društva

POVELJNIKI:

Čretnik Franjo1930 – 1933
Kokolj Martin1933 – 1935
Turnšek Ivan1935 – 1937
Falant Franc1937 – ?
Tkavc Franc1937 – 1961
Falant Franc1961 – 1965
Cokan Ivan1965 – 1971
Podbornik Ivan1971 – 1974
Turnšek Jakob ml.1974 – 1976
Štajner Rudi1976 – 1989
Grobelnik Janko1989 –
Novak Branko – 2014
Ozvaldič Štefan2014 – 2018
Novak Branko2018 – 2023
Andrej Štefančič2023 – zdaj
Tabela prikazuje poveljnike društva

TAJNIKI:

Kokolj Martin1930 – 1933
Avberht Jakob1933 – 1969
Turnšek Marjan1969 – 1971
Štajner Rudi1971 – 1976
Debelak Jože1976 – 1984
Štefančič Daniel1984 – 1986
Vozelj Pavel1986 – 1988
Štajner Rudi1989 – 1993
Grobelnik Zlatka1993 – 2014
Meklav Ludvik2014 – 2021
Ozvaldič Tatjana2021 – zdaj
Tabela prikazuje tajnike društva

BLAGAJNIKI:

Avberht Martin1930 – 1945
Pečnik Josip1945 – 1961
Čretnik Jože1961 – 1971
Štefančič Anton1971 – 1974
Štefančič Branko1974 – 1984
Debelak Jože1984 – 1990
Štefančič Verica1990 – zdaj
Tabela prikazuje blagajnike društva

Povzeto po: “Sedemdeset let Prostovoljnega gasilskega društva Velika Pirešica

Izdalo: PGD Velika Pirešica, julij, 2000

Uredniški odbor: Zvonka Siter, Janko Grobelnik, Daniel Štefančič, Nataša Grobelnik, Zlatka Grobelnik, Silva Štefančič, Pavla Grobelnik.

You may also like...