Pavla Grobelnik, dobitnica priznanja KS Galicija

Včeraj, 16.9.2022 je v prostorih zadružnega doma v Galiciji potekala slavnostna seja krajevne skupnosti. PGD Velika Pirešica je predlagala članico Pavlo Grobelnik za dobitnico priznanja.

Gospa Pavla Grobelnik, je v prostovoljno gasilsko društvo Velika Pirešica vstopila leta 1985. Opravila je tečaj za gasilko in se priključila tekmovalni enoti članic. Kot strojnica je pripomogla k lepim tekmovalnim rezultatom, saj je bilo njeno delo vedno opravljeno hitro in strokovno. Tako je bila enota vsa ta leta zelo uspešna, tako na meddruštvenih tekmovanjih, kakor tudi na tekmovanjih v GZ Žalec in številnih regijskih tekmovanjih. Poleg delovanja v tekmovalni enoti, je zelo aktivna tudi na področju preventive in operative. Udeležuje se raznih gasilskih prireditev, kot so na primer razni slavnostni prevzemi gasilske tehnike ali gasilskih domov, praznovanja obletnic prostovoljnih gasilskih društev, dan gasilca GZ Žalec, srečanje gasilk in še veliko drugih. Posebno pa je aktivna pri pripravi in izvedbi prireditev, ki se odvijajo v sklopu društva, kot so: postavitev mlaja, gasilsko tekmovanje z veselico, nočna tekma, lepa nedelja na Pernovem, postavitev adventnega venčka pred domom… Pavla pa poprime tudi za vsako drugo delo, tako je bila vedno zelo aktivna pri pridobivanju sredstev za nakup gasilskih vozil in opreme. Posebno je pomagala tudi pri izgradnji novega gasilskega doma, saj je bila pomagala pri delu in pri pripravi številnih malic za delavce. V društvu pa je kar nekaj mandatov opravljala funkcijo člana Nadzornega odbora, bila pa je tudi članica komisije za delo z gasilkami.

Zaradi njenega res požrtvovalnega dela na področju gasilstva in požarne varnosti, jo predlagamo za dobitnico priznanja KS Galicija.


Povzeto po zapisniku komisije za priznanja in odlikovanja.


You may also like...