Tečaj: Pionir I

Od petka, 9. 12., do nedelje, 11. 12. 2022, je na Polzeli potekal tečaj za pionirje.

Tečaj Pionir I je prvi, ki ga, po novem sistemu izobraževanja, lahko opravijo najmlajši člani gasilskih društev. Udeležile so se ga kar 4 pionirke in 1 pionir.

V teh treh dneh so otroci utrdili že osvojeno znanje, hkrati pa izvedeli tudi veliko novega. Izobraževali so se na področju osebnosti gasilca, organizacije gasilstva, pravnih osnov, požarne preventive, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, razvrščanja in prve pomoči. Poleg predavanj so imeli tudi praktične vaje.

V društvu smo zelo ponosni, da so mladi tako vedoželjni in upamo, da bodo pridobljeno znanje izkoristili na kvizih in ostalih tekmovanjih, nekatere tematike pa jim bodo zagotovo v pomoč tudi v vsakdanjem življenju.

Iskrene čestitke vsem tečajnikom!

You may also like...