Mateja Obreza – dobitnica priznanja KS Galicija

Obreza Mateja je vstopila v gasilsko organizacijo leta 1985. Sodelovala je v mladinski tekmovalni enoti in tudi pri vseh ostalih aktivnostih v sklopu gasilske mladine, kot razni kvizi, pridobivanje značk in podobno. Leta 1989 je opravila tečaj za gasilko in se je takoj nato vključila v tekmovalno desetino članic, katera z manjšimi zamenjavami deluje še sedaj in vseskozi dosega lepe tekmovalne rezultate na tekmovanjih GZ Žalec, kakor tudi širše. Sodeluje pri raznih operativnih vajah v sklopu PGD, udeležuje se posvetov in raznih seminarjev, ekskurzij, Občnih zborov, srečanj, svečanih prireditev tako v sosednjih PGD, kot tudi tistih, ki so organizirani s strani GPO (Žalec in GZ Žalec in tudi izven, dan gasilca, svečani prevzem gasilske tehnike). Aktivna je na ostalih delovnih akcijah, kot so priprava in izvedba letnih prireditev (gasilska tekmovanja za pokal PGD, veselice in druge prireditve, ki se odvijajo skozi leto (postavitev mlaja, lepa nedelja na Pernovem, Gališki dnevi, postavitev adventnega venčka). Aktivna pa je bila tudi v času izgradnje novega gasilskega doma, saj je kar veliko časa namenila za pomoč pri raznih delih, sedaj pa ko je dom zgrajen pa tudi pripomore k temu, da je vedno lepo urejen. Že kar nekaj let pa se potrudi in na občnih zborih poskrbi za to, da je zapisnik napisan tako kot je potrebno in ob pravem času. Dokazala je, da je res zelo aktivna in tako je bila leta 2018 izvoljena v nadzorni odbor društva in to delo opravlja vestno in z vso odgovornostjo. V letu 2023 je prevzela funkcijo predsednice Nadzornega odbora, saj je v preteklosti izkazala veliko zaupanje v njeno strokovnost in doslednost.

Slika 1: Mateja Obreza, četrta na fotografiji iz leve proti desni

You may also like...