Komisije in odbori

Znotraj PGD obstaja kar nekaj komisij in en odbor. Komisije so sledeče:

  • Mladinska komisija – skrbi za delo z gasilsko mladino,
  • Komisija za članice – skrbi za delo s članicami,
  • Komisija za veterane – skrbi za delo z veterani,
  • Disciplinska komisija – odloča o disciplinskih prekrških in drugih sporih ter izreka ukrepe,
  • Komisija za priznanja in odlikovanja – podeljuje društvena priznanja ter predlaga zaslužene člane za priznanja in odlikovanja.

Odbori so sledeči:

  • Gradbeni odbor – ustanovljen ob pričetku gradnje novega gasilskega doma, še vedno v aktivnem delovanju.

You may also like...