Organizacija

PGD ima za svoje nemoteno delovanje zasnovane organe društva, ki jih sestavljajo člani PGD in pa dva funkcionarja.
– Občni zbor,
– Upravni odbor,
– Poveljstvo,
– Nadzorni odbor,
– Disciplinska komisija.
 
Funkcionarja sta:
– Predsednik,
– Poveljnik.
 
Mandat organov in funkcionarjev je 5 let in je vezan na kongresno obdobje Gasilske zveze Slovenije. Občni zbor je najvišji organ PGD, ki ga sestavljajo vsi člani in nima mandata.
Upravni odbor

Upravni in Nadzorni odbor

Upravni odbor Upravni odbor sestavljajo predsednik, namestnik predsednika, poveljnik, predstavnik mladih in devet članov. Voli ga kot listo Občni zbor. […]

Poveljstvo

Poveljstvo

Poveljstvo je pomožni strokovno – operativni organ, ki pomaga Poveljniku pri vodenju in opravljanju strokovno – operativnih nalog in Upravnemu […]

Operativa

Operativa

Operativo sestavljajo operativni gasilci PGD. Gasilske enote se razvrščajo v posamezne kategorije glede na potrebno število gasilcev in tehnično opremljenost. […]

Komisije in odbori

Znotraj PGD obstaja kar nekaj komisij in en odbor. Komisije so sledeče: Mladinska komisija – skrbi za delo z gasilsko […]

Predsednik_poveljnik

Predsednik in poveljnik

Predsednik PGD zastopa predsednik PGD. Ta v imenu PGD sklepa obligacijska razmerja ter podpisuje vse listine, s katrimi PGD nastopa […]