Operativa

Operativo sestavljajo operativni gasilci PGD. Gasilske enote se razvrščajo v posamezne kategorije glede na potrebno število gasilcev in tehnično opremljenost. Število gasilcev in tehnična opremljenost za posamezno kategorijo gasilskih enot se določi na podlagi meril in drugih značilnosti območja delovanja gasilskih enot, ki je določen z operativnim gasilskim načrtom. Druge značilnosti so zlasti organiziranost, velikost, opremljenost ter oddaljenost gasilskih enot in druge značilnosti, zaradi katerih se pri določitvi kategorije posamezne gasilske enote ali osrednje gasilske enote lahko odstopi od meril s to uredbo.

Razvrstitev gasilskih enot na podlagi teh meril opravi župan na predlog gasilskega poveljstva občine in občinske strokovne službe.

PGD Velika Pirešica se razvršča v drugo kategorijo kar pomeni, da mora izpolnjevati določene pogoje, da to kategorijo doseže zato so vrata v naše društvo zmeraj odprta za vsakogar.

Fotografija prikazuje nekatere člane operative v letu 2021.

You may also like...