CAPTCHA Kaj je to?

CAPTCHA je primer (obratnega) Turingovega testa, ki ga srečujemo ob vsakdanji uporabi računalnika. Je kratica iz angleščine, ki pomeni:

  • Completely (popolnoma) 
  • Automated (samodejen,avtomatiziran) 
  • Public (javen) 
  • Turingov test, spomočjo katerega ločimo 
  • Computers (računalnike) in 
  • Humans (ljudi) 
  • Apart (med seboj).

Slika prikazuje primer CAPTCHA testa

S pomočjo enostavnega testa, ki je za računalnik (strojno) težko rešljiv, določimo, ali je nek uporabnik stroj ali človek in s tem preprečimo npr. izpolnjevanje spletnih obrazcev s strani zlonamerne programske kode.