Hišni red – poligon Trje

Pred najemom se je potrebno seznaniti s hišnim redom (povzetek spodaj) in podpisati izjavo, ki jo priskrbi skrbnik.

 1. Prostore gasilskega poligona, igrišča in opremo sprejemam čiste in takšne tudi vračam.
 2. Zadrževanje je dovoljeno le v ograjenem delu poligona in igrišča.
 3. Po 22. uri je povzročanje hrupa prepovedano.
 4. Parkiranje je dovoljeno samo na pakirnem prostoru šole. Poti morajo biti proste za
  intervencijska vozila ob morebitnem posredovanju.
 5. Parkiranje pred vhodom na poligon in igrišče je STROGO PREPOVEDANO.
 6. Najemnina se poravna ob prevzemu ali ob vrnitvi ključev (stvar dogovora).
 7. V primeru, da najemodajalec ugotovi kakšno koli nastalo škodo na objektih in opremi,
  je najemnik dolžan poravnati vse stroške ob sanaciji nastale škode.
 8. Odlaganje odpadkov v zabojnike šole je STROGO PREPOVEDANO. Najemnik mora
  odpadke odpeljati in za njih poskrbeti sam.
 9. PGD Velika Pirešica si kot najemodajalec pridržuje pravico opraviti kontrolo objektov
  v času najema. V kolikor se ugotovijo nepravilnosti, nedosledno spoštovanje
  postavljenih pogojev ali pa, da posreduje policija, lahko najemodajalec ZAHTEVA
  IZPRAZNITEV OBJEKTA.