Janko Grobelnik

Janko Grobelnik, rojen 31.1 1952, stanujoč Železno 14 je vstopil v gasilsko organizacijo leta 1983, opravil je tečaj za gasilca, nato leta 1985 za vodjo skupin, 1996 za vodjo enot, opravil je tudi tečaj za poveljnika društva ter tečaj za tehničnega reševalca pri helikopterskih intervencijah. Leta 1985 je prevzel funkcijo podpoveljnika, nato pa je leta 1988 bil izvoljen za poveljnika društva in to funkcijo opravljal do leta 2005.

Bil je 10 let poveljnik sektorja II. G. Z. Žalec, nato podpoveljnik sektorja II. G. Z. Žalec in ob enem tudi član gasilskega poveljstva občine Žalec. Sedaj je član komisije za veterane, predsednik komisije za zgodovino, član upravnega odbora društva in član komisije za gasilska tekmovanja pri G.Z. Žalec. V društvo je član štaba operative in upravlja funkcijo podpoveljnik I. G. Grobelnik Janka predlagamo za priznanje za posebne zasluge zaradi njegovega aktivnega dela na področju gasilstva, razvoju gasilstva in protipožarne obrambe. Janko ima velike zasluge za ureditev hidrantnega omrežja v K.S. Galicija kakor tudi širše, za izobraževanje članstva tako mladine, kot ostalega članstva in krajanov, za strokovno vodenje na področju požarne varnosti. V času njegovega delovanja je društvo napredovalo tako na področju delovanju mladine, kot tudi gasilk, saj je vse skozi spodbujal tekmovalne desetine in tudi pomagal pri vajah. Nepogrešljiv je na vseh intervencijah, kakor tudi pri ostalih dejavnostih v gasilstvu. Posebno pa je zaslužen za napredek pri posodobitvi gasilske tehnike in opreme.


Povzeto po zapisniku komisije za priznanja in odlikovanja z dne 20.4.2010


You may also like...