Miran Grebovšek

Miran Grebovšek se je rodil 21.6.1968 v Celju. Po izobrazbi je dosegel 4. stopnjo in je po poklicu prodajalec. V prostovoljno gasilsko društvo Velika Pirešica je vstopil 21.2.1985. Leta 1994 je naredil tečaj za operativnega gasilca in to delo opravljal vse do leta 2020, ko je postal član gasilske organizacije.

Tekom let je dosegel sledeče čine:

 • V letu 1993 je postal gasilec,
 • leta 2002 gasilec 1. stopnje
 • leta 2013 gasilec 2. stopnje.

Odlikovanja, ki jih je prejel so sledeča:

 • leta 1996 značko za delo v operativi – 10 let,
 • leta 2000 priznanje gasilske zveze 3. stopnje,
 • leta 2006 značko za dolgoletno delo – 20 let,
 • prav tako je isto leto prejel gasilsko odlikovanje 3. stopnje,
 • v letu 2011 gasilsko odlikovanje 2. stopnje,
 • v letu 2015 značko za delo v operativi – 20 let,
 • v letu 2016 značko za dolgoletno delo – 30 let
 • in isto leto prejel še gasilsko odlikovanje 1. stopnje.

Ima bogato zgodovino organizacijskih funkcij, saj je že leta 1998 postal član upravnega odbora gasilskega društva in hkrati podpredsednik društva. To funkcijo je opravljal vse do leta 2003. Leta 2005 je postal predsednik gasilskega društva in to funkcijo opravljal vse do leta 2021. Prav tako je bil med letom 2008 in 2013 predsednik komisije za odlikovanja in priznanja ter med letom 2013 in 2018 član komisije za odlikovanja in priznanja. Njegovo pot v gasilstvu je najbolj zaznamovala funkcija predsednika, ki jo je opravljal kar 16 let.

Zelo dobro je izkoristil svoj poklic prodajalca in s svojimi spretnostmi v gasilsko društvo prinesel ogromno denarja. Bil je zelo dober organizator in tako dolga leta skrbel, da je društvo dosegalo izjemne rezultate. Pod njegovim vodstvom se je večkrat renoviral gasilski dom, zamenjale so se dve GVC 16/25, prva v letu 2005, druga pa v letu 2010. Prav tako se je leta 2006 zamenjal prvi GVM-1 in leta 2012 še drugi. Istega leta smo nabavili še novo motorno brizgalno Rosenbauer Fox 3. V letu 2009 smo pričeli z izgradnjo gasilskega poligona, ki ga zdaj uporabljamo za vaje pionirjev, mladincev in članov. Največjo preizkušnjo na področju organizacije je prestal leta 2015, ko smo pričeli z izgradnjo novega gasilskega doma in smo tega tudi uspešno dokončali že v letu 2017. Vsako leto je organiziral izvedbo vrtne veselice, ki je postala ena izmed večjih v okolici in tako poskrbel za dober ogled in prepoznavnost našega društva. Organiziral je tudi izvedbo nočnega tekmovanja in pa vaško kresovanje. Oba dogodka sta postala tradicionalna. Udeležuje se raznih prireditev v kraju, v sosednjih PGD, tako v GZ Žalec kot tudi izven kot so svečani prevzem vozil, okroglih obletnic PGD, udeležbe na mašah sv. Florjana, udeležbe na pogrebih, dnevu gasilca… Tekom let je ves čas bil tudi član tekmovalne enote, ki se je redno udeleževala tekmovanj na vseh nivojih in dosegla dobre rezultate. Sodeluje tudi pri raznih operativnih vajah v sklopu PGD. Udeležuje se posvetov in raznih seminarjev, in se izobražuje na vseh ravneh gasilstva. Je dober motivator in s svojimi izkušnjami pripomore k boljšemu delovanju društva, zato ga predlagamo za dobitnika Odlikovanja za posebne zasluge.


Povzeto po zapisniku komisije za priznanja in odlikovanja z dne 23.1.2022


Slavnostna seja občinskega sveta Občine Žalec

Miran Grebovšek je leta 2017 na slavnostni seji Občinskega sveta občine Žalec prejel plaketo Občine Žalec. To podeljuje občinski svet za uspehe in dosežke s katerimi se povečuje ugled Občine Žalec na gospodarskem, kulturnem, športnem področju, za dosežke na drugih področjih. Plaketo Občine Žalec lahko občinski svet podeli tudi uglednim gostom in delegacijam, ki uradno obiščejo Občino Žalec. Predloge za podelitev plakete Občine Žalec oblikuje komisija praviloma na podlagi javnega razpisa. Razpis, ki ga da v objavo komisija vsebuje pogoje, ki jih naj upoštevajo pobudniki predlogov za priznanje ter datum do katerega komisija sprejema pobude za podelitev priznanj. Občinski svet izda ob podelitvi plakete Občine Žalec listino, iz katere je razvidno, za katere dosežke in uspehe je bila plaketa Občine Žalec podeljena.

Plaketa Občine Žalec se podeli posamezniku za večletne uspehe, življensko delo in izjemne dosežke ter organizaciji za večletne uspehe in izjemne dosežke, vendar ne več priznanj za isti dosežek.

You may also like...